De Regio en Domeinen

Regionaal afstemmen op onderstaande domeinen lijkt een voorwaarde om tegenspel te geven aan de ’trekkracht’ van de grote internationale bedrijven. Op welke wijze kunnen wij ons sterker organiseren om de eigen economie ruimte te geven en aan te passen aan een andere levenswijze die steeds meer mensen willen nastreven.

Goede voeding, ander onderwijs. Eigen energie opwekken en productie dichter bij huis organiseren. Een munt die regionaal kan worden gebruikt. Een glokale Regio waarin de global ontwikkelingen worden verbonden met een sterke lokale, regionale focus.

Een regio waarin de mens centraal staat en samenredzaamheid de nieuwe norm gaat worden.

 Een evolutie in alle domeinen is ons doel!

Intussen wordt op het domein voeding vooruitgang geboekt. Zie ook onze mooie Local Food Magazines. De Korte Keten blijft een belangrijk aandachtspunt en het gebruik van lokale materialen als Hennep wordt hierin meegenomen.

Op het domein regionale infrastructuur werken we samen met Nederland aan een regionaal internet voor 2024 Begin 2024 starten we ook met de promotie van de Carolus. Een eigen munt voor onze regio die volledig uitwisselbaar is met andere munten én de Euro.

Ook op het domein gezondheid worden stappen gemaakt. Uitgangspunten zijn Positieve Gezondheid en het gedachtegoed van Blue Zones. Begin 2024 informeren wij u over de stand van zaken.

De 9 domeinen beschreven in het boek Society 4.0. zie ook society4th.org