Einde Antwerpen Nieuw S4.0!

Helaas gaat de beweging Antwerpen Nieuw S4.0 haar activiteiten staken!

De groep is niet langer in staat de energie te leveren om door te gaan en de aanwas laat zeer te wensen over. Jammer want verbinden en verbinding zoeken is wellicht nog nooit zo nodig geweest.

Dank voor jullie interesse en het ga jullie goed!!

We bevinden ons midden in de Digitale (r)evolutie. Onze wereld verandert sterk.
Technisch wordt steeds meer mogelijk en Robotisering en Kunstmatige Intelligentie
(AI)  beïnvloeden sterk ons werk en onze werkgelegenheid.

Grote internationale bedrijven bedreigen onze middenstand en nationaal
lijken we ondergeschikt te raken aan Europa. Algoritmen bepalen onze keuzes en hoe we ons moeten gedragen. Maatschappelijke verdeeldheid neemt toe.

Tijd om ons regionaal beter te organiseren en te verbinden. Mensen enthousiast maken om samen sterker te worden en hun regio nieuwe impulsen te geven. Nieuwe technieken gebruiken, denk aan 3D-printen en Blockchain. Inzet van consumerende én ook zelf producerende burgers. Een eigen munt, een eigen internet om de lokale economie sterker te maken en te houden.

De Zwerm als metafoor voor samenwerking