Waarom Antwerpen-Nieuw S4.0?

We bevinden ons midden in de Digitale (r)evolutie. Onze wereld verandert sterk.
Technisch wordt steeds meer mogelijk en Robotisering en Kunstmatige Intelligentie
(AI)  beïnvloeden sterk ons werk en onze werkgelegenheid.

Grote internationale bedrijven bedreigen onze middenstand en nationaal
lijken we ondergeschikt te raken aan Europa. Algoritmen bepalen onze keuzes en hoe we ons moeten gedragen. Maatschappelijke verdeeldheid neemt toe.

Tijd om ons regionaal beter te organiseren en te verbinden. Mensen enthousiast maken om samen sterker te worden en hun regio nieuwe impulsen te geven. Nieuwe technieken gebruiken, denk aan 3D-printen en Blockchain. Inzet van consumerende én ook zelf producerende burgers. Een eigen munt, een eigen internet om de lokale economie sterker te maken en te houden. 

Tijd om een zwerm te formeren

Dus samen op weg. Een tocht om onze ‘oude’ wereld mee te laten bewegen naar een betere vorm.
Als veel mensen lid worden van onze VZW dan zal hun stem zeker gehoord worden!
Sluit u bij ons aan!

De Zwerm als metafoor voor samenwerking